31 năm xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (2/11/1992 – 2/11/2023)

Thư cảm ơn Quyết định về việc công bố Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi của Học viện Hành chính Quốc gia Thông báo các kênh thông tin hỗ trợ tra cứu hoạt động tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Quản trị quốc gia ở Việt Nam – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra” Giấy mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả ở Việt Nam” Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính Quốc gia Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia Quyết định số 1236/QĐ-HCQG ngày 08/5/2023 Ban hành Quy chế Xây dựng, thẩm định chương trình bồi dưỡng và biên soạn, lựa chọn, biên dịch, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia Quyết định ban hành Quy chế Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia Học viện Hành chính Quốc gia công bố điểm sàn xét tuyển 2024 Hội nghị Nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp Học viện, năm học 2023-2024 Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2024 Xúc động lời nhắn nhủ của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đến tân cử nhân ‘Nghiên cứu khoa học là hành trình gian khổ, không có đường tắt để đến đỉnh cao’ Học viện Hành chính Quốc gia: Nhiều dấu ấn đậm nét trong hoạt động đào tạo sau đại học Thông báo về việc đề xuất, đăng ký nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ Thông báo về trình tự, thủ tục phê duyệt kế hoạch, dự toán, hợp đồng thực hiện đề tài, đề án khoa học cấp cơ sở năm 2024 Hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Hành chính Quốc gia Học viện Hành chính Quốc gia mở rộng hợp tác với Trường Đại học Waikato, New Zealand

Tiêu điểm